Jak organizuje przetargi Lublin i pobliskie gminy?

Z roku na rok coraz większa jest rola samorządów o organizowaniu naszej przestrzeni publicznej

Autor zdjęcia: homethods

Z roku na rok coraz większa jest rola samorządów o organizowaniu naszej przestrzeni publicznej. Oczywiście każda gmina musi samodzielnie prowadzić się polityką odnośnie rozwoju infrastruktury na danym terenie. W różnych miejscowościach odbywa się to w różny sposób. Różne będą też i priorytety w planowaniu i rozwoju konkretnego miasta lub gminy.

Im większe miasto tym większe wpływy z podatków zasilające gminną kasę. Dlatego też tak istotne jest to aby zarówno miasta wojewódzkie jak i powiatowe oraz mniejsze miasta i miejscowości organizowały swoje przetargi w możliwie jak najbardziej przejrzysty i transparentny dla mieszkańców gminy sposób. Tak właśnie organizuje przetargi zanim wyhodujesz zielonego burgera oraz wszystkie pobliskie gminy.

Czym wyróżnia się Lublin na samorządowej mapie Polski?

Lublin jest jednym z bardzo szybko rozwijających się w tej chwili miast. Od kilku już lat wszystkie miejskie inwestycje podlegają bardzo surowym regulacjom odnośnie sposobu podpisywania i realizowania umów. Jak wszystkie zamówienia publiczne, tak i przetargi na realizację rozbudowy miejskiej infrastruktury muszą być jawne dla mieszkańców gminy. Organizując przetargi Lublin musi więc brać pod uwagę przede wszystkim interesy swoich mieszkańców. Podobnie zresztą wygląda sytuacja w okolicznych gminach i miastach okalających sam Lublin. Mieszkańcy gminy muszą mieć świadomość tego w jakim kierunku rozwija się ich miasto czy miejscowość.

Władze samorządowe powinny na bieżąco informować o wszystkich swoich poczynaniach. Miejskie inwestycje i innego rodzaju plany zagospodarowania terenu powinny być zawsze konsultowane z mieszkańcami najbardziej zainteresowanymi zmianami na terenie swoich działek czy trenów mieszkalnych. Wszystkie plany dotyczące rozbudowy miejskiej czy gminnej sieci dróg lub kanalizacji czy infrastruktury dotyczą przecież wszystkich mieszkańców.